Algemene Voorwaarden

Totstandkoming van een overeenkomst

De volgende voorwaarden gelden voor alle leveringen tussen Kramer Paardensport en de gebruiker. Door te bestellen accepteert u de algemene voorwaarden.
De overeenkomst komt tot stand als de goederen geleverd zijn, niet door de automatische bestelbevestiging.

Levering en verzendkosten

Wij berekenen € 4,99 verzendkosten voor verzending naar Nederland. De minimum bestelwaarde bedraagt € 15,00. Indien de bestelling door omstandigheden in meerdere keren wordt verstuurd, worden de verzendkosten uiteraard maar 1 keer berekend.Wij leveren met DHL.
Als een artikel niet leverbaar is, krijgt u van ons een vervangartikel van gelijkwaardige prijs en kwaliteit. Bevalt of wilt u dit vervangartikel niet, stuur het ons dan terug.

Levertijd

Klaar voor verzending 1 - 2 werkdagen. Levering ongeveer 3 - 4 werkdagen.
(Cadeaubonnen om uit te printen ontvangt u direct)

Betalingsmogelijkheden

de keuze bestaat uit:

  • iDEAL
  • Creditcard (Bij telefonische bestellingen is het niet mogelijk om met een credit card te betalen.)

Geld-Terug-Garantie

Wij bieden een 30 dagen Geld-Terug-Garantie op ongebruikte of ongewenste goederen. Onder retourzending heeft u de mogelijkheid een retouretiket uit te printen. Teruggave of omruilen van boeken, cd's, dvd's, video's en ondergoed is uitgesloten, tenzij het artikel nog in de originele verpakking zit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kramer Paardensport B.V.,
Logistic Boulevard 1, 4791 VC Moerdijk - Klundert, fax 088 - 14 10 188, E-Mail: info @ kramer.nl) met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.kramer.nl/Herroepingsrecht.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
Expleciet retouradres is
Kramer Paardensport B.V.
t.a.v. Afdeling Retouren
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk - Klundert
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw in rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.as

Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:

  • Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
  • Ook niet bij kranten, tijdschriften en illustraties.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:

  • Bij verzegelde goederen, die om hygiene- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken.
  • Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluid- en video opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijdert.

Kies een van deze opties:

Onlineherroeping
Herroepingsformulier (PDF)

Stuur de herroepingsverklaring naar:

Kramer Paardensport B.V.
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk - Klundert

of mail deze naar: info@kramer.nl.

Online minnelijke schikking voor consumentengeschillen

Bij ec.europa.eu/consumers/odr/ vindt u informatie over consumentengeschillen in de online handel.

Bemiddelingen

Om een aanvaardbare oplossing te vinden bij eventuele meningsverschillen, zijn wij bereid met onze klanten te bemiddelen. Wij zijn niet verplicht om te bemiddelen en kunnen onze klanten de deelname aan zo een procedure niet aanbieden.

Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijven de goederen ons eigendom. Als klant bent u verplicht om de geleverde goederen met zorg te behandelen.

In geval van contractbreuk door u als klant, met name in geval van niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht om het contract op te zeggen volgens de wettelijke bepalingen en om de goederen (hierna ook "gereserveerde goederen") te eisen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de intrekking. Als u de aankoopprijs niet betaalt, kunnen we deze rechten alleen doen gelden als we tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben vastgesteld of als een dergelijke deadline niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Privacybeleid

Het vertrouwen van onze klanten is zeer belangrijk voor ons. Wij respecteren en beschermen jouw privacy.

Aansprakelijkheid voor onbekende links

Wij wijzen erop dat wij op onze site naar andere links kunnen verwijzen. Voor al deze links geldt: Kramer Paardensport verklaart uitdrukkelijk, GEEN ENKELE invloed te hebben op de effecten en inhoud van deze links. Daarom distantiŽren wij ons uitdrukkelijk van links naar externe websites.

Fotorechten

Alle fotorechten liggen bij Kramer Paardesport, foto's kunnen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kramer Paardensport.

Impressum

Kramer Paardensport B.V.
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk - Klundert
T 088 Ė 14 10 100
F 088 Ė 14 10 188

Bedrijfsleider: Frank Schmeckenbecher
Christopher Schmeckenbecher
Phil Stricker

KvK: 58125035
BTW nr. NL8528.85.222.B01

Contact

Uw mededeling aan ons:

Met e-mail: over het contactformulier of info @ kramer.nl

T 088 Ė 14 10 100
F 088 Ė 14 10 188